รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระบบ MIS
สายตรงอธิการบดี
หยุดคอรัปชั่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แนวทางการดำเนินงานของ มรภ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
พรบ มรภ ฉบับภาษาอังกฤษ
e-book DRU
e-Learning DRU
e-Thesis DRU
Online Database DRU
OPAC DRU
 
แนะนำมหาวิทยาลัย
 
 

ศูนย์ภาษา อบรมฟรี อ่านภาษาอังกฤษ ไม่ออก สะกดไม่ได้ ลงทะเบียนได้ที่ ศูน...
เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุนวิช...
เพิ่มเติม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู...
เพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ...
เพิ่มเติม
โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 1 Hospitallity Art C...
เพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร...
เพิ่มเติม