รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระบบ MIS
สายตรงอธิการบดี
หยุดคอรัปชั่น
แนวทางการดำเนินงานของ มรภ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
พรบ มรภ ฉบับภาษาอังกฤษ
e-book DRU
e-Learning DRU
e-Thesis DRU
Online Database DRU
OPAC DRU
 
แนะนำมหาวิทยาลัย
 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561...
เพิ่มเติม
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียน 1/2560 ตั้งแต่ 16 ตุลาคม - 17 พฤศจิก...
เพิ่มเติม
งดเว้นค่าธรรมเนียม นักศึกษาและนักกีฬาที่ยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเน...
เพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ...
เพิ่มเติม
โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 1 Hospitallity Art C...
เพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร...
เพิ่มเติม