imageข่าวและกิจกรรม | ดูข่าวทั้งหมด
ลงนาม MOU โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยฯ

การพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะ

รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษา

บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

มรธ. สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
 
 
 


ปฏิทินกิจกรรมวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย | รับชมคลิปอื่น ๆ

e-guru สุจริต
e-guru DRU
e-guru DRU
e-guru DRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 

         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801

0 2890 2290

dru@dru.ac.th