รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระบบ MIS
สายตรงอธิการบดี
หยุดคอรัปชั่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แนวทางการดำเนินงานของ มรภ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
พรบ มรภ ฉบับภาษาอังกฤษ
e-book DRU
e-Learning DRU
e-Thesis DRU
Online Database DRU
OPAC DRU
 
แนะนำมหาวิทยาลัย
 
 

งดเว้นค่าธรรมเนียม นักศึกษาและนักกีฬาที่ประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าธรร...
เพิ่มเติม
การรับชุดครุย วันที่ 14-15 ธันวาคม เวลา 09.30-18.30 น. วันที่ 16-17 ธันวาคม เวลา 09.30-14.30 น. ณ ...
เพิ่มเติม
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพ...
เพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ...
เพิ่มเติม
โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ครั้งที่ 1 Hospitallity Art C...
เพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร...
เพิ่มเติม