0.เว็บ SET e-learning
1.ขั้นตอนการลงทะเบียน
2.คลิ๊กที่รายวิชาเพื่อลงทะเบียน(เลือกเรียนวิชาไหนก่อนก็ได้ แต่ต้องรวมกันให้ได้อย่างน้อย 20 ชั่วโมง)