5 Steps คิดก่อนแชร์

มหาวิทยาลัยมีการปลูกฝังค่านิยมในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยจัดทำเป็น Infographic Steps คิดก่อนแชร์ โดยมีสาระดังนี้ 1. อย่ารีบอ่านแค่หัวข้อ ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาให้ถูกต้อง 2. อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น ต้องดูถึงแหล่งข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 3. คิดดี ๆ ก่อนแชร์ ต้องนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น 4. ผลกระทบจากการแชร์ ต้องทราบว่าเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลไปแล้วอาจเกิดผลที่ตามมาทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย 5. ตั้งคำถามก่อนแชร์ ต้องมีการตั้งคำถามในการเผยแพร่ข้อมูลเพราะอะไร ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี

ที่มาของภาพ : http://news.dru.ac.th/news/DNS000001410/