ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น
# รายการ
1 สายตรงอธิการบดี
2 Webboard กระดานสนทนา
3 Q&A
4 กล่องข้อความถาม-ตอบ (กรุงเทพฯ)
5 กล่องข้อความถาม-ตอบ (สมุทรปราการ)