ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
# รายการ
1 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
3 สายตรงอธิการบดี
4 Q&A
5 ร้องเรียน เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย