ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

# หัวข้อ หลักฐาน
1 ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบจากช่อง chat ในหน้าเพจ ตรวจสอบ
2 สายตรงอธิการบดี ตรวจสอบ
3 ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยสามารถถามตอบจากช่อง chat ในหน้าเพจ สมุทรปราการ ตรวจสอบ