สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

# หัวข้อ หลักฐาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตามแบบ สขร.1 ประจำปี 2562 ที่มาอยู่ในเว็บสำนักงานอธิการบดี http://office.dru.ac.th/office/ ด้านล่างอื่นๆ link ข่าวประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ