ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

# หัวข้อ หลักฐาน
1 ประกาศที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2562 ที่มาอยู่ในเว็บสำนักงานอธิการบดี http://office.dru.ac.th/office/ ด้านล่างอื่นๆ link ข่าวประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ