แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

# หัวข้อ หลักฐาน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ หน้าเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ที่มาอยู่ในเว็บสำนักงานอธิการบดี http://office.dru.ac.th/office/ ด้านล่างอื่นๆ link ข่าวประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ