อำนาจหน้าที่

# หัวข้อ หลักฐาน
1 อำนาจเเละหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ในรายละเอียดหน้าที่ 2 ที่ได้ทำสีเหลืองไว้ ตรวจสอบ