มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิด"ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิด"ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช” เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหาร พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มยังจุดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในขณะนี้ โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้ใช้พื้นที่บริเวณใต้หอพัก A เปิดเป็นโรงครัวในการจัดทำอาหารกล่อง นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งศูนย์ฯ ได้เริ่มแจกจ่ายอาหารกล่อง และน้ำดื่มมาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 แล้วกว่า 1,000 กล่อง ในขณะนี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยังคงผลิตอาหารกล่องพร้อมออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ โดยการเปิดศูนย์ฯช่วยเหลือในครั้งนี้ได้มีบริษัท ห้างร้าน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯและประชาชนทั่วไปนำข้าวของ น้ำดื่ม ข้าวสาร พร้อมบริจาคเงินสมทบการจัดทำอาหารกล่องอย่างต่อเนื่อง ผู้มีกุศลจิตที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี"ราชภัฏรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภ้ย"หมายเลขบัญชี 985-4-86407-3 ส่วนประชาชนในพื้นที่ใดต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ติดต่อได้ที่ คุณวุฒิชัย รัตนพันธ์ โทรศัพท์ 091-079-7503
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801