กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กองพัฒนานักศึกษา ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการรับราชการทหาร กับทางมหาวิทยาลัยฯไว้แล้วในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ให้นักศึกษาไปติดตามผลการขอผ่อนผันฯ จากสัสดีเขต/อำเภอ ในภูมิลำเนาทหารของตนเอง ก่อนจะไปแสดงตนเพื่อรับสิทธิผ่อนผันฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา หรือ facebook fanpage งานทหารและนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
image
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801