ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ด้วยการร่วม ถวายสัตย์ปฏิญาณ และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี และร่วมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
หมายเหตุ นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดพิธีการ
  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801