มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จะจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และโรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ พระราม 6 ตัดใหม่ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
ดูรายละเอียดได้ที่ =>
image
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801