เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่
ม.ราชภัฏธนบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับ ม.ราชภัฏสกลนครโดยผ่านคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นผู้แทนมอบจำนวน 10,000 บาท
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801