โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ประกอบการตัวน้อย
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือ โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 'ผู้ประกอบการตัวน้อย' โดยมีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคอยเป็นพี่เลี้ยง ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และเป็นการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร3 ชั้น5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801