ขออนุญาตแสดงความยินดีกับ นศ.รปศ.(ทีมสอง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ขออนุญาตแสดงความยินดีกับ นศ.รปศ.(ทีมสอง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี ที่ได้รับ 'รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1' จากการเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801