คนเก่งของเรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
01 เด็กขายณัฏฐ์ ประเสริฐวิทย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
02 เด็กชายชโนทัย ตรีชัยชญาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
03 เด็กชายวชิรญาณ์ หลีน้อย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
04 เด็กหญิงกชพรทองมณีวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
05 เด็กหญิงพชรกมล ไชยกิตติวุฒิ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่3 - 4
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801