มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานอธิการบดี นำคำของพ่อพร้อมภาพมาแจกให้กับประชาชนที่เข้ามากราบพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801