คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรธ. ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมด้วยการร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเก็บขยะที่สนามหลวงอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801