คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
"นศ.ราชภัฎธนบุรี เสวนาธรรม ปิดทองหลังพระ" วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้จัดโครงการนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแล้ว จึงได้ร่วมเสวนาธรรม ในหัวข้อ "ปิดทองหลังพระ" โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า "อยากเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยจัดทำโครงการต้นกล้าอาสา ช่วยเหลืองานด้านการเกษตรกรรม ให้กับเด็กนักเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ" ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานโครงการในช่วงเดือนธันวาคมนี้
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801