อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 38 คนทั่วประเทศ แสงจากพ่อ ออกอากาศ 4 พ.ย. 2559
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายการแสงจากพ่อ ช่องไทยพีบีเอส เวลา 09.00 น. ซึ่งกิจกรรมร่วมขับเสภาประกอบบทประพันธ์ที่มีเนื้อหา และความหมายถึง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" กับการพระราชทาน "ราชภัฏ" ซึ่งมีความหมายว่า "คนของพระราชา" เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
image
image
สามารถติดตามย้อนหลัง รายการ แสงจากพ่อ ช่องไทยพีบีเอส ตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.youtube.com/watch?v=hVYIzhyVVTU
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801