งานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ ในงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขัน
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801