การแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 11
แข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักศึกษาทุกคณะ "การแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 11 " พิกุลเกมส์ เกมส์สู่อนาคต( Game to the future) ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในงาน ในงานมีอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801