พัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่า


 

พัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่า


เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี เพื่อวิพากย์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ และเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ ใน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 258

แชร์ข้อมูล ::