Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test ” สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6, 23 และ 30 พฤศจิกายน  2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 231

แชร์ข้อมูล ::