อบรมการใช้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ (ขั้นพื้นฐาน)


 

อบรมการใช้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ (ขั้นพื้นฐาน)


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ (ขั้นพื้นฐาน) ให้กับนักศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel ในการคำนวนอัตโนมัติ  ณ ห้อง 542,543,546 อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 240

แชร์ข้อมูล ::