โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะ


คุณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาลจิตอาสาสาธารณะตามพระราโชบาย "รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน" วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 150

แชร์ข้อมูล ::