แนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


 

แนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 08.30 - 16.30 น.


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 134

แชร์ข้อมูล ::