การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี


 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหน่วยงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมี นายจิรายุ พลับสวาท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 232

แชร์ข้อมูล ::