ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพ


 

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพ


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา