อบรมหลักสูตร AUN-QA


 

อบรมหลักสูตร AUN-QA


วันที่ 13 และ 16 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis ณ อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ลงทะเบียนตั้งเเต่ 8.30 น. เป็นต้นไป


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา