อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากร ณ อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ลงทะเบียนตั้งเเต่ 8.30 น. เป็นต้นไป


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา