แสดงกระตั้วแทงเสือในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์


 

แสดงกระตั้วแทงเสือในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การแสดงกระตั้วแทงเสือในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 64

แชร์ข้อมูล ::