ทบทวนองค์ประกอบ เเละตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพ


 

ทบทวนองค์ประกอบ เเละตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพ


ทบทวนองค์ประกอบ เเละตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป 


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 99

แชร์ข้อมูล ::