การสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู2562


 

การสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู2562


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 24

แชร์ข้อมูล ::