อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


 

อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว เป็นวิทยากรในการบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 284

แชร์ข้อมูล ::