สัมมนา "การแพทย์แผนไทย"


 

สัมมนา "การแพทย์แผนไทย"


หลักสูตรบัณชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา "การแพทย์แผนไทย วิถีสุขภาพ ของคนไทย" ในวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 -16.30 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 89

แชร์ข้อมูล ::