ร่วมโครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัล


 

ร่วมโครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัล


ผศ.แอนนา พายุพัด นายเสกศักดิ์ ศรีสดใส และนายรพินทร์ ตันประเสริฐ เข่าร่วมประชุมโครงการขอสนับสนุน
ชุดข้อสอบด้านดิจิทัล ตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินการจัดการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอ็มเอสสยาม ถ.พระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 342

แชร์ข้อมูล ::