หลักสูตร การจัดดอกไม้สดพื้นฐาน


 

หลักสูตร การจัดดอกไม้สดพื้นฐาน


โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร การจัดดอกไม้สดพื้นฐาน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10, 17, 24, 31 พฤษภาคม 2563 (ทุก ๆ วันอาทิตย์)

เวลา 10.00 - 16.00 น. (เวลาเรียนรวม 20 ชั่วโมง)

รับจำนวน 10 ท่าน

สถานที่เรียน ห้องพิกุลทอง อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โทร. 02-890-2296 

https://www.facebook.com/MBA2051


แหล่งที่มา ::