หลักสูตร การทำนาฬิกาหนังตอกลาย


 

หลักสูตร การทำนาฬิกาหนังตอกลาย


โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร การทำนาฬิกาหนังตอกลาย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 11, 12, 18, 19, 25, 26 มกราคม 2563 (ทุกๆวันเสาร์-วันอาทิตย์)

เวลา 10.00 - 16.00 น. (เวลาเรียนรวม 30 ชั่วโมง)

รับจำนวน 10 ท่าน

วิทยากรผู้สอน อาจารย์ประสาร  ถนนทิพย์

สถานที่เรียน ห้องพิกุลทอง อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โทร. 02-890-2296

https://www.facebook.com/MBA2051


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี