หลักสูตร กระเป๋าหนังสไตล์โมเดิร์น


 

หลักสูตร กระเป๋าหนังสไตล์โมเดิร์น


โครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตร กระเป๋าหนังสไตล์โมเดิร์น

เริ่มตั้งแต่วันที่ 2, 9, 16, 23 พฤศจิกายน 2563 (ทุกๆวันเสาร์)

เวลา 10.00 - 16.00 น. (เวลาเรียนรวม 20 ชั่วโมง)

รับจำนวน 10 ท่าน

วิทยากรผู้สอน  อาจารย์นที  มุสิกราช

สถานที่เรียน ห้องจันแก้ว อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โทร. 02-890-2296 

https://www.facebook.com/MBA2051


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี