โครงการนัดพบสถานประกอบการ DRU JOB FAIR ครั้งที่ 6


 

โครงการนัดพบสถานประกอบการ DRU JOB FAIR ครั้งที่ 6


เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการนัดพบสถานประกอบการ DRU JOB FAIR ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมและจัดบริการให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำเลือกสมัครงานทั้งงานเต็มเวลาและนอกเวลา รวมทั้งตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน ภายในงานมีการสาธิตและบริการตัดผมฟรีจากกลุ่มโรงเรียนสอนตัดผมDoubleเกรียน มินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีปล้ำแรง โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: กองพัฒนานักศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 341

แชร์ข้อมูล ::