งดเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาและนักกีฬา ภาคเรียน 1/62


 

งดเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาและนักกีฬา ภาคเรียน 1/62


นักศึกษาและนักกีฬาสามารถรับแบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/62 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 62


แหล่งที่มา :: กองพัฒนานักศึกษา