ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ62


 

ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ62


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ ศูนย์ประชุมสินค้าอิมเเพ็ค เมืองทองธานี เพื่อศึกษาผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ กระตุ้นความสนใจของนักศึกษา ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 495

แชร์ข้อมูล ::