สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน


 

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน


สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
สอบ วันที่ 7 กัยยายน 2562 เวลา 9.00 เป็นต้นไป


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์