กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ


 

กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ


วันที่ 10-12 ก.ย. 62 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ หน้า สนอ. โดยสามารถ กรอกแบบฟอร์มได้ที่ร้านค้า


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ