กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนสาธิต มรธ.สป.


 

กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนสาธิต มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งกล่าวราชสดุดีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งภายในพิธีได้จัดให้มีการรำถวายพระพร และการแสดงต่างๆของเด็กนักเรียน จากนั้น ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปกครองที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น รวมไปถึงประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมในวันแม่อีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 251

แชร์ข้อมูล ::