พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา และ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00-10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวสดุดีเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นร่วมร้องสดุดีพระแม่ไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานในพิธี ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เวลา 10.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา จำนวน 12 ท่าน หลังจากนั้นลูกทั้ง 12 คน มอบพวงมาลัยดอกมะลิแด่แม่ ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยกวางสีที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ร่วมมอบพวงมาลัยแด่ตัวแทนผู้บริหารและ คณาจารย์ด้วย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 297

แชร์ข้อมูล ::