พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)


 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA)


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562งานวิเทศสัมพันธ์จัดงานพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ้าวจวง (Zaozhuang Vocational College of Science & Technology)สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะผู้บริหารจากทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ้าวจวง (Zaozhuang Vocational College of Science & Technology) จำนวน 6 คน ทั้งนี้เพื่อมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสานความร่วมมือทางวิชาการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการสอนตามโปรแกรม 2.5+2, 3+2และ 0.5+3.5 ปีในสาขาการบัญชี การตลาด การโรงแรมและท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ้าวจวง (Zaozhuang Vocational College of Science & Technology) ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 296

แชร์ข้อมูล ::